Θεραπεία Gestalt

Η θεραπεία στηρίζεται στην ιδέα πως είναι καλύτερα να ζήσουμε αυτό που αισθανόμαστε «εδώ και τώρα» και όχι να συνεχίσουμε να σκεπτόμαστε το παρελθόν ή να ανησυχούμε για το μέλλον.
Ο στόχος είναι να βοηθηθεί το άτομο, να συνειδητοποιήσει τις σκέψεις του, τις συμπεριφορές του, τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στον ίδιο και στον κόσμο γύρω του και να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτά αποφεύγοντας τα «παιχνίδια» που παίζει ο νους του ασυνείδητα.
Η λέξη Gestalt είναι γερμανική και σημαίνει «σχήμα».
Η βασική αρχή της ψυχολογίας Gestalt είναι πως ο νους δέχεται επί μέρους συναισθήματα αλλά τα συνθέτει με δικό του τρόπο και σχηματίζει ένα αποτέλεσμα που είναι κάτι πολύ περισσότερο και κάτι διαφορετικό από το πραγματικό άθροισμα των ερεθισμάτων που δέχθηκε.
Οι νευρωτικές, λοιπόν, συμπεριφορές οφείλονται στον προβληματικό τρόπο που οι αντιλήψεις για την πραγματικότητα έχουν δομηθεί στον χώρο του ασυνείδητου.