Ο ψυχολόγος είναι ο κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου που δίδεται από τη Νομαρχία ενώ ο Θεραπευτής έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο σπουδών μίας ή περισσότερων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.
Ο ψυχίατρος έχει ολοκληρώσει την ιατρική σχολή, χορηγεί φάρμακα και γράφει εξετάσεις με στόχο την διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών.
Η ψυχοθεραπεία είναι ένα μοντέλο εξειδίκευσης στη θεραπεία της ψυχολογίας που ειδικεύεται ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος και ο ψυχοθεραπευτής δεν χορηγούν φάρμακα κατά την θεραπεία όπως ένας ψυχίατρος.

Είναι λογικό τη πρώτη φορά που θα πάμε να συναντήσουμε έναν ειδικό να έχουμε άγχος, να νιώθουμε άβολα ή αμήχανα μπροστά σε έναν άγνωστο για εμάς άνθρωπο, να μην γνωρίζουμε πώς να εισάγουμε το θέμα μας και τις προσδοκίες από αυτόν ή τη διαδικασία και να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για πράγματα ευαίσθητα για εμάς. Ίσως χρειαστούν μερικές συνεδρίες μέχρι να σιγουρευτούμε πως νιώθουμε.
Θα αναρωτηθούμε:

  • Αισθανόμαστε άνετα και ασφαλείς;
  • Μας είναι σχετικά εύκολο να μιλήσουμε για εμάς;
  • Δείχνει ο θεραπευτής να προσέχει αυτά που λέμε;
  • Δείχνει να έχει κατανόηση;
  • Έχει υπομονή για τη διαδικασία μας;
  • Φεύγουμε από τη συνεδρία και νιώθουμε θετικό συναίσθημα;

Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε περί αντίστασης στη θεραπεία. Είναι μία φυσιολογική διαδικασία κατά την οποία αυτό το άτομο δέχεται να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και παράλληλα αισθάνεται να θέλει να μην το τολμήσει. Επομένως είναι σημαντικό στην περίπτωσης που αισθανόμαστε αρνητικά να μπορούμε να ξεχωρίσουμε ότι ένα κομμάτι μας αντιστέκεται στη θεραπεία ή όντως ο θεραπευτής δεν μας ταιριάζει. Ωφέλιμο θα ήταν το θέμα αυτό να συζητηθεί με θεραπευτή και αν επιλέξουμε έπειτα εάν θα συνεχίσουμε τη θεραπεία ή όχι.

Καθώς ο άνθρωπος είναι ξεχωριστός και μοναδικός θα ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένο χρόνο διαδικασίας μίας ψυχοθεραπείας.
Τα πράγματα αλλάζουν με διαφορετικό ρυθμό και τρόπο για τον κάθε ένα και η διάρκεια εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως το αίτημα του θεραπευόμενου, η προσωπικότητά του, οι συνθήκες ζωής του και του περιβάλλοντός του, η κλινική εικόνα και διάγνωση του ιδίου και η συχνότητα με την οποία θα ακολουθήσει τις συνεδρίες

Ο ψυχολόγος και ο ψυχοθεραπευτής κατά την διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος φέρει κοινωνική, ηθική και νομική ευθύνη. Είναι σημαντικό για τον θεραπευτή και θεραπευόμενο στη πρώτη συνάντηση να εξηγήσει ο θεράπων ότι ασκείται το επάγγελμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ό,τι πληροφορία του δοθεί θα παραμείνει εμπιστευτική μέσα στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο. Εξαίρεση υπάρχει μόνο στη περίπτωση που ο ασθενής θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος για τον ίδιο και τους άλλους.